Styre – tillitsvalgte – verneombud

Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening har en rekke tillitsvalgte som medlemmer kan henvende seg til:

Styret

MKAF`s styresammensetning 2017 etter årsmøtet 9. februar:

Leder: Rune Krutå
Nestleder: Geir Jonny Mathisen
Sekretær: Magne Nikolaisen
Kasserer: Monica Olsen
Hovedverneombud: Tor Sæther
Studietillitsvalgt: Stig Nordfjellmark
Ungdomstillitsvalgt: Marlen Sandnes
Sosialtillitsvalgt: Kjell Turmo
Styremedlem: Helge Lien
Styremedlem: Frank Forbergskog
Styremedlem: Tommy Karlsen
Styremedlem: Stian Nordal Jensen

Varamedlem: Asle Kvandal
Varamedlem: Aleksander Benjaminsen
Varamedlem: Per Ole Myrnes
Varamedlem: Odd Håkon Johansen

Seksjonstillitsvalgte

Hvert område (Anodefabrikken, Støperi og Elektrolyse) har sin seksjonstillitsvalgt som også møter (med talerett) i styrets møter.

Seksjonstillitsvalgt Støperi: Frank Forbergskog
Seksjonstillitsvalgt Elektrolyse: Kjell Turmo
Seksjonstillitsvalgt Anodefabrikken: Ståle Reinfjell

Gruppetillitsvalgte

Hver gruppe/skift har sin tillitsvalgt.

Elektrolyse
Skift A: Snorre Myran
Skift B: Jørn Steffenrem
Skift C: Dag-Frode Bjerknesli
Skift D: Ivar Vassvik
Skift E: Kjell Turmo

Elektrolyseservice: Kim Ruben Sivesind
Rens og Gjenvinning: Erik Solheim
Ovnsverkstedet: Asle Kvandal

Seksjonstillitsvalgt: Kjell Turmo

Støperi
Skift A: Frank Forbergskog
Skift B: Karianne Røsdal
Skift C: Stian Myrflott Lien
Skift D: Lise Holien Røsdal
Skift E: Ronny Haugen
Kokille: Jan Øystein Sperstad

Seksjonstillitsvalgt: Frank Forbergskog

Anodefabrikken
Skift A: Ståle Reinfjell
Skift B: Steinar Brun
Skift C: Morten Aanvik
Skift D: Stian Nordal Jensen
Skift E: Trine Haugen
Massefabrikk: Fride Auren Nilsen
Anodemontasjen: Bente Brubakk
Murergruppa: Reidar Kvandal

Seksjonstillitsvalgt:

Mosjøen Industriterminal
Helge Lien

Verneombud

Til å ivareta vernemessige forhold ved bedriften har hver avdeling eller gruppe sitt verneombud. Hovedoppgaven er å påse at verneregler blir overholdt, og være med på rapportering og gransking av ulykker eller andre hendelser som påvirker sikkerheten på arbeidsplassen.

Elektrolyse
A: Morten Bredesen og Snorre Finsås
B: Tony Krutnes og Martin Drzewicz
C: Tor Gunnar Berg og Johnny Valåmo
D: Kjell Kenneth Olsen og Pål Hvidsten
E: Kurt Kvalfors og Tom Solvang

Elektrolyseservice: Ernst Haustreis
Rens og Gjenvinning: Frode Jørgensen
Ovnsverkstedet: Stein-Yngve Tveraa
Seksjonsverneombud: Morten Bredesen

Støperi
A: Erik Avdem
B: Karl-Petter Jakobsen
C: Dag Olav Kjøløymo
D: Kai Hugo Johannessen
E: Roy Eli
Kokille: Jan Øystein Sperstad
Seksjonsverneombud: Dag Olav Kjøløymo

Anodefabrikken
Skift A: Dan Jonassen
Skift B: Siv Knutsen
Skift C: Roy Morten Forbergskog
Skift D: Bjørn Tønne
Skift E: Jan Erik Krutådal
Massefabrikk: Sofie Richter Jonsen
Anodemontasjen: Kenneth Iversen
Murergruppa: Kjell Wiggo Johansen
Seksjonsverneombud:

Mosjøen Industriterminal
Inge Hagfors