Advokathjelp

Gjennom ditt medlemskap i et LO-forbund, har du tilgang på advokathjelp. Hvis du har behov for juridiske råd eller bistand, tar du kontakt med MKAF som igjen formidler deg videre til en advokat. MKAF dekker da kostnaden for en slik første-konsultasjon.

SAKSTYPER

  • Trygd og pensjon
  • Ekteskap, seperasjon, skilsmisse, felleseieskifte, barnefordeling, arv, o.l.
  • Erstatningssaker
  • Oppsigelse / utkastelse fra bolig
  • Arbeidsforhold; oppsigelse, arbeidsmiljø, o.l.

Uten hensyn til inntekt og formue kan du og få fri rettshjelp i saker som dreier seg om barnevern, kvinnemishandling eller erstatningssøksmål der du står som voldsoffer.

FRI RETTSHJELP DEKKET AV FORSIKRINGER

En del forsikringsordninger inkluderer fri rettshjelp. Det for eksempel være innen innboforsikring (v/ kjøp av hus eller eiendom), bilskadeforsikring, personforsikringer.
Dette kan vår advokat bistå med å få avklart.

ADVOKATFORSIKRING

De som ikke har reservert seg, har advokatforsikring gjennom HELP forsikring. Denne avtalen er inngått av forbundet og kan leses mer om her.