Overenskomst

MKAF er en del av overenskomsten for den Elektrokjemiske Industri.

Overenskomsten gjelder for ca. 40 bedrifter innen Elektrokjemisk Industri.

Overenskomsten er en minstelønnsoverenskomst noe som betyr at vilkårene i vår bedrift kan være bedre enn det som står i overenskomsten. Dette vil det da foreligge en lokal særavtale på.

I overenskomsten vil du finne svar på spørsmål omkring:

  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Alminnelige lønnsbestemmelser
  • Lærlinger
  • Vaktordninger
  • Ferie
  • Velferdspermisjoner
  • Sluttvederlagsordningen
  • Opplysning og utviklingsfondet
  • Avtalefeste pensjon ( AFP)
  • Ekstraferie for eldre arbeidstakere

Nedenfor vil du finne en link til hele teksten i overenskomsten.