Kontingent

Hvert medlem betaler 1,55 % av brutto lønn i kontingent.
Av dette går 0,25 % til MKAF , mens 1,3 % går til Industri Energi.